portfólio spaľovní biologického odpadu

masterburn MB100

Masterburn
MB 100

Spaľovňa MB-100 je špeciálne skonštruovaná pre potreby malých hydinových fariem. Toto kompaktné zariadenie bolo vyvinuté nedávno z dôvodu dopytu týchto fariem. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky prakticky bez dymu a zápachu, kompaktná konštrukcia tohto modelu zaručuje priestorovo úspornú technólogiu ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vašeho živočíšneho odpadu.

masterburn mb150

Masterburn
MB 150

Spaľovňa MB-150 je špeciálne skonštruovaná pre potreby malých hydinových fariem. Toto kompaktné zariadenie bolo vyvinuté nedávno z dôvodu dopytu týchto fariem. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky prakticky bez dymu a zápachu, kompaktná konštrukcia tohoto modelu zaručuje priestorovo úspornú technólogiu ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vašeho živočíšneho odpadu. Konštrukcia tohoto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory týmto podporujúce primárne horenie tak, aby bola zaistená účinná likvidácia uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

masterburn mb240

Masterburn
MB 240

Spaľovňa MB-240 je zariadenie s horným nakladaním vyvinuté špeciálne pre potreby hydinových fariem, veterinárnych kliník a mäsovýroby. Aj keď sa jedná o najbežnejšiu spaľovňu našej rady, napriek tomu objavili výhody využívania spaľovne MB-240 aj iné odvetvia a tak súčasné používanie zahŕňa oblasti vrátane mliečnych, prasacích, ovčích a rybích fariem. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky bez dymu a zápachu, kompaktná konštrukcia tohto modelu zaručuje priestorovo úspornú technológiu ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vášho živočišního odpadu.

masterburn mb240f

Masterburn
MB 240 F

Spaľovňa MB-240F je špeciálne skonštruovaná pre potreby stredne veľkých fariem ale taktiež pre výrobcov hydiny a malé bitúnky. Toto všestranné zariadenie bolo vyvinuté nedávno z dôvodu dopytu týchto odvetví. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky prakticky bez problémov s dymom a zápachom, robustná konštrukcia tohto modelu zaručuje pevnosť a spoľahlivosť ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vášho živočišního odpadu. Konštrukcia tohto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory podporujúc týmto primárne horenie tak, aby bola zabezpečená účinná likvidácia uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

masterburn mb350

Masterburn
MB 350

Spaľovňa MB-350 je špeciálne skonštruovaná pre potreby stredne veľkých hydinových fariem, ovčích fariem alebo mliečnych fariem s veľkým počtom teliat a pre krematória záujmových zvierat. Toto všestranné zariadenie bolo vyvinuté nedávno z dôvodu dopytu týchto odvetví. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky prakticky bez problémov s dymom a zápachom, robustná konštrukcia tohto modelu zaručuje pevnosť a spoľahlivosť ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vášho živočíšneho odpadu. Konštrukcia tohto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory podporujúc týmto primárne horenie tak, aby bola zabezpečená účinná likvidácia uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

masterburn mb450

Masterburn
MB 450

Spaľovňa MB-450 je zariadenie s horným nakladaním a vyváženým poklopom v celej šírke, ktorý poskytuje veľmi dobrý prístup do hlavnej komory pri nakladaní odpadu a vyberanie popola. Toto zariadenie je obľúbené v chovoch ošípaných a malých bitúnkoch ako aj vo väčších hydinových farmách. Konštrukcia tohto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory podporujúc týmto primárne horenie tak, aby bola zabezpečená účinná likvidácia uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

masterburn mb450c

Masterburn
MB 450 C

Spaľovňa MB-450C je špeciálne skonštruovaná pre potreby stredne veľkých hydinových fariem, ovčích fariem alebo mliečnych fariem s veľkým počtom teliat. Toto všestranné zariadenie bolo vyvinuté nedávno z dôvodu dopytu týchto odvetví. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky bez dymu a zápachu, kompaktná konštrukcia tohto modelu zaručuje priestorovo úspornú technológiu ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vášho živočíšneho odpadu. Konštrukcia tohto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory podporujúc týmto primárne horenie tak, aby bola zabezpečená účinná likvidácia uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

masterburn mb750

Masterburn
MB 750

Spaľovňa MB-750 je zariadenie s horným nakladaním a vyváženým poklopom po celej šírke, ktorý poskytuje veľmi dobrý prístup do hlavnej komory pri nakladaní odpadu a vyberanie popola. Toto zariadenie je obľúbenou voľbou pre väčšie farmy ošípaných, chov koní, malé bitúnky a veľké hydinové farmy. Konštrukcia tohto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory podporujúc týmto primárne horenie tak, aby bola zabezpečená účinná likvidácie uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

masterburn mb1200

Masterburn
MB 1200

Spaľovňa MB-1200 je špeciálne konštruovaná pre potreby veľkých fariem, malých bitúnkov a mäso spracujúcich priemyslov. Toto všestranné zariadenie bolo vyvinuté nedávno z dôvodu dopytu týchto odvetví. Zariadenie poskytuje výhodu prevádzky prakticky bez dymu a zápachu, robustná konštrukcia tohto modelu zaručuje pevnosť a spoľahlivosť ako aj nákladovo efektívnu metódu likvidácie vášho živočišneho odpadu. Konštrukcia tohto modelu zaisťuje dodatočný prívod vzduchu do hlavnej komory podporujúc týmto primárne horenie tak, aby bola zabezpečená účinná likvidácia uhynutých zvierat pri minimálnych nákladoch.

 

hore