SPAĽOVNA ŽIVOČÍŠNYCH ODPADOV

Spaľovne živočíšneho odpadu a nebezpečných odpadov živočíšnej výroby Masterburn sú konštruované a vyrábané pre koncových užívateľov s viac ako 30-ročnou praktickou skúsenosťou získanej zo živočíšnej výroby. Rozumieme Vašim špecifickým potrebám a budeme konštruovať zariadenia zodpovedajúce vašim potrebám s najvyššou možnou kvalitou. Naše spaľovne zabezpečia vašej farme alebo podnikaniu nákladovo efektívnu alternatívu oproti nevzhľadným kontajnerom a zvozu biologického a živočíšneho odpadu.

ČO JE SPAĽOVŇA ODPADOV ?

Spaľovňa živočíšneho odpadu a nebezpečných odpadov živočíšnej výroby MASTERBURN je veľmi moderné, overené a bezpečné zariadenie, ktorého prevádzka je prísne kontrolovaná. Prevádzka spaľovne podlieha prísnym predpisom a kontrolám. Emisie zo spaľovne odpadov sú všeobecne veľmi nízke a sú nižšie ako emisie u iných energetických zdrojov spaľujúcich uhlie alebo iné palivá. V spaľovniach MASTERBURN sa spaľuje predovšetkým organický odpad, odpad z potravinárskej výroby a priemyslu. V menšej miere sa spaľovne využívajú aj na spaľovanie nebezpečného odpadu. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty odpady horia takmer samy, preto sú spaľovne Masterburn šetrné k prídavným palivám, s malou výnimkou spúšťania prevádzky po plánovanej odstávke zariadenia. Spaľovne dokážu znížiť objem živočíšneho odpadu niekoľkonásobne a pri tom vďaka špeciálnym ohrevným telesám zohriať vodu.

PRE KOHO JE SPAĽOVŇA ODPADOV URČENÁ ?

Spaľovne živočíšneho odpadu a mierne nebezpečných odpadov Masterburn sú určené predovšetkým pre mäsovýrobu, malé a stredne veľké bitúnky, veterinárne kliniky (kremácia zvierat), pre farmy chovajúce hydinu, ošípané, hovädzí dobytok, ovce, atď. a všade kde je potrebná likvidácia kafilerickej suroviny, nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu, resp. veterinárnej asanácie.

likvidácia uhynutých zvierat

SPAĽOVŇA BIOLOGICKÉHO ODPADU MASTERBURN VLASTNOSTI A PRÍNOSY:

 • DEFRA + RARD schvaľovací certifikát
 • Rýchla inštalácia na mieste
 • Veľký horný poklop pre ľahké nakladanie
 • Nízke prevádzkové a udržiavacie náklady
 • Plne automatický a ľahko ovládateľný kontrolný panel
 • Meniteľné nastavenie času dĺžky spaľovania (možno nastaviť podľa individuálnych požiadaviek)
 • 5 mm hrubý oceľový plášť
 • Kvalitná tepelná izolácia
 • Žiaruvzdorná výmurovka do 1600°C
 • Konštrukčne odolné kúreniská pre maximálne horenie
 • Voliteľný nerezový plášť
 • Voliteľné automatické sledovanie teploty
 • Voliteľný systém rekuperácie tepla
 • Vysoká biologická bezpečnosť
 • Nákladovo efektívna likvidácia odpadov
 • Priaznivý k životnému prostrediu
 • Spaliny bez dymu a zápachu
hore